Ooops... Error 404
Sorry, but the page you are looking for doesn't exist.
You can go to the HOMEPAGE

OUR LATEST POSTS

Solnedgång vid sandstrand.

Mät digital kommunikationsmognad

0
Vad innebär 'digital kommunikationsmognad'? KIX Kommunikationsindex vill ta reda på vad som utmärker digital kommunikationsmognad på den strategiska nivån.
Molnig himmel.

Skrivregler: PR eller pr?

0
Ska du skriva PR eller pr för "public relations"? Bägge skrivsätt är "rätt", man jag föredrar "PR" med versaler. Däremot skriver jag "public relations" gement.
Närbild på glödlampa.

Definition av public relations (PR)

0
Jag använder en definition av public relations (PR) som gör konkret nytta i mitt arbete. Min definition fokuserar därför på sändare, syfte och mottagare.
Ringar på vattnet.

Intressentmodellen i PR

0
Intressentmodellen är ofta användbar. Framförallt när det gäller att demonstrera kommunikatörsyrkets bredd, kompetenser och ansvarsområden.
Naket träd i solnedgång.

Den digitala kommunikationens atomisering (och dess effekter)

0
Den digitala kommunikationens atomisering förklaras av det ökande behovet av djupgående digitala specialistkompetenser. I förvirringen blir allt marknadsföring.
Solnedgång över vinterlandskap.

Att mäta kommunikationsmognad

0
Alla organisationer borde mäta sin kommunikationsmognad. Strategisk kommunikation handlar om relationer – och relationer byggs av kommunikation över tid.