PR of SwedenInspiration

Inspirationav Jerry Silfwer

Skrivregler: PR eller pr?

Ska du skri­va PR eller pr för “pub­lic rela­tions”? Bägge skriv­sätt är “rätt”, man jag före­drar “PR” med ver­sa­ler. Däremot skri­ver jag “pub­lic rela­tions” gement.