Public relations på svenska.

PR of Sweden (prof​swe​den​.se) är ett bransch­fo­rum och en PR-blogg på svens­ka. Här hit­tar du nät­verk, fort­bild­ning och inspi­ra­tion om pub­lic rela­tions och digi­tal kommunikation. 

pub​licre​la​tions​.se är en bran­chwi­ki. Var med och bidra med dina expertkunskaper!

En wiki för kommunkationsbranschen.