PR of SwedenPR-tren­derArtificiell intel­li­gens

Expressens nyhetsankare Lisah Silfwer som AI-klon på TikTok

Det var udda att plöts­ligt se en AI-klon av Expressens nyhets­an­ka­re Lisah Silfwer rap­por­te­ra en AI-gene­re­rad “nyhet” på TikTok. Och det­ta är nog bara början.